قالب وبلاگ

حدیث - دنیای حنانه

حدیث

پیامبر اکرم صلوات الله علیه اله-برهردلی که به شهوتها ارام گرفته باشد گردش در اسمانها حرام است