قالب وبلاگ

یه حدیث - دنیای حنانه

یه حدیث

یادمه یه بار اقای مجتهدی رحمت ا.. علیه این حدیث رو توضیح میداد خیلی جالب میگفت :شماکه دنبال علم هستید کتابو بگیر تودستت بشین تو خونه به درست برس خدا خودش روزیتو میرسونه... البته میدونیدکه ادم بایدمعتقدبه این حرف باشه میتونید امتحان کنیدالبته علم رو هم باید قربتا الی بخواهید