قالب وبلاگ

شهید بهروز صبوری - دنیای حنانه

شهید بهروز صبوری

 بالاخره پیکرشهید بهروز صبوری به اغوش مادرش برگشت کلیپ گریه های این مادر شهید اشک هربیننده ای رودر میاورد  همون مادری که پای تابوت شهدای گمنام عکسی از پسرش رودر دست داره و دنبال نشونی  از اون میگرده...اما هنوز هستن مادرانی که چشم به را ه انداینم لینک خبرشShahid Saburi