قالب وبلاگ

پیامک هایی که نباید بهشون توجه بشه - دنیای حنانه

پیامک هایی که نباید بهشون توجه بشه

دوستان شاید شماهم تاحالاازاین دست پیامکا که فلان ذکررو بگو اگه تادوروزه دیگه حاجتتت روانشدو....یااینکه اگه این پیامک به دستت رسیدونفرستادی به فلان وفلان قسم یه بلایی سرت میادو....یا و یا ویا...دیگه بقیه اش روخودتون میدونید یادم اونوقتاکه موبایل همه گیرنبود یه نامه هایی ازاین دست منتشر میشد الان دیگه ازطریق پیامک وواتزاپ وفضای مجازی.دوستان باید بگم که اینهاهم جزو اون دسته از فعالیت های جنگ نرم دشمنه که مذهب ودین مارو به سخره گرفته وباانتشاراین مطالب به دیگران الغا میکنه که ماچه عقب مونده ایم وچه دین الکی یی داریم دینی که اگه مثلااین پیامک رو نتونی بفرستی گرفتار فلان بدبختی میشی در صورتی که دین ما نهایت مهربانی وعطوفت رو به دنیاعرضه کرده همچنین خود مردم هم خسته میشن چه بساکه بارهااز روی اکراه وازترس اینکه اگه اینو منتشرنکنم ممکنه بلایی سرم بیاد اقدام به انتشاراین مطالب کنند یااینکه فرد باگفتن اون ذکر وفرستادنش توقع براورده شدن حاجتش توی اون چندروزرو داشته باشه حال اونکه براورده شدن حاجت مصلحت هایی میخاد وشرایطی داره بهرحال بیایید با منتشر نکردن این مطالب وروشن کردن  مطلب برااون فرد فرستنده بااین خرافه مدرن مبارزه کنیم...عزیزان نفرستید ونترسید اتفاقی نمی افته اگه اتفاق بخادبیفته به این چیزانیست ...خداوندی که بارهاوبارهابرگناه بندگانش سرپوش گذاشته بزرگترازاین حرفاست