قالب وبلاگ

راهی برای افزایش روزی...مشکل ازدواج و... به تجربه رسیده از دست ندهید - دنیای حنانه

راهی برای افزایش روزی...مشکل ازدواج و... به تجربه رسیده از دست ندهید


همچنین، کسی که بخواهد روزی او از جایی برسد که انتظار ندارد و دل ها نسبت به وی معطوف و بر دشمنان فائق آید، در وقت طلوع فجر صادق یک مرتبه این سوره مبارکه را تلاوت کند.
خواندن این سوره در افزایش روزی، معجزه می کند

به گزارش بجنا:به مناسبت ذکر نام طه که در آغاز این سوره آمده و آن از نام های شریف پیامبر اکرم (صلی الله و علیه) است بدین نام موسوم شده است. دو نام دیگر نیز برای این سوره مبارکه ذکر کرده اند: یکی حکیم و دیگری کلیم است.


از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله و علیه) روایت است که خداوند سوره های طه و یس را قبل از آفرینش آدم به دو هزار سال برای فرشتگان بازگو کرده و هنگامی که فرشتگان این بخش از قرآن را شنیدند، گفتند: خوشا امتی که این سوره ها بر آنها نازل می شود، خوشا دل هایی که این آیات را در خود پذیرا می شوند و خوشا زبان هایی که آیات بر آن جاری می شوند.


و نیز حضرتش (صلی الله و علیه) می فرمایند: کسی که این سوره را قرائت کند در روز قیامت ثواب مهاجرین و انصار به او داده می شود. حضرت (صلی الله و علیه) همچنین می فرمایند: اهل بهشت از قرآن تنها سوره های طه و یس را تلاوت می کنند.


و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: تلاوت سوره طه را ترک نکنید چراکه خدا آن را و کسانی را که آن را تلاوت کنند، دوست می دارد و کسی که بر تلاوت آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه اعمالش را به دست راستش می دهد... و او را به آنچه در اسلام عمل کرده محاسبه نمی کند و آنقدر پاداش به وی می دهد که راضی شود.


و از خواص آن، چنانچه کسی بخواهد با قومی وصلت کند این سوره مبارکه را داخل پارچه ابریشم سبز بگذارد و همراه خود بردارد وی را اجابت می کنند و هر گاه بخواهد میان دو نفر و یا قومی سازش و الفت دهد سخن وی را می پذیرند و از پی هر حاجتی که برود به یاری خدا برآورده می شود و اگر در میان لشکریان مخالف رود پراکنده می شوند.


و چنانچه زنی بخواهد شوهر اختیار کند سوره مبارکه را در ظرفی بنویسند و با آب بشویند و زن با آب آن خود را بشوید به یاری حق تعالی امر ازدواج او فراهم می شود. و در خواص این سوره مبارکه نیز آمده است چنانچه کسی بخواهد نزد حاکم و زمامدار برود و ایمن بماند آن را (با زعفران یا غیره) در ظرفی بنویسد و با آب بشوید و آن را بیاشامد آنگاه نزد او برود به مقصود خود نائل شود.


همچنین، کسی که بخواهد روزی او از جایی برسد که انتظار ندارد و دل ها نسبت به وی معطوف و بر دشمنان فائق آید، در وقت طلوع فجر صادق یک مرتبه این سوره مبارکه را تلاوت کند. و در خبر است هر کس خواهان توسعه روزی باشد بر تلاوت سوره طه مداومت کند. و اگر کسی که مجرد و خواهان زوجه صالحه و یا فراموشکار (جهت حافظه) و یا بیمار باشد و همچنین جهت رفع فقر و تنگدستی این آیات شریفه (131 و 132) سوره مبارکه را بنویسد و همراه خود بردارد همگی به یاری خدا به مراد می رسند.به نقل از افسران

 


برچسب‌ها: یس، روزی، ازدواج، مشکلات