قالب وبلاگ

.خانه کعبه هنوز هم در ۱۳رجب ترک میخورد+عکس - دنیای حنانه

.خانه کعبه هنوز هم در ۱۳رجب ترک میخورد+عکس


معجزه امیرالمومنین علیه السلام پس از ۱۴۰۰ سال

خانه کعبه هنوز هم در 13 رجب المرجب هرسال ، بازهم از همان مکانی که فاطمه بنت اسد (س) وارد آن شد ترک می خورد...

پایـگاه جـوان انقلابی :

ـ

همگی می دانیم :

که حضــرت علی علیه السلام مولود کعبه است ، و نیز می دانیم که فاطمه بنت اسد علیها السلام از در کعبه وارد نشـــد بلکه دیوار کعبه برای او به أمر خدا بشـکافته شد و او وارد کعبه شد.

ـ

 و آنچه که نمی دانیم :
این است که اخیراً کشـــف شده که این شکاف هر سال در روز ۱۳ ماه رجب ترک بر می دارد و حکومت عربستان سعودی سعی می کند این حقیقت را با ترمیم و تعمیر بپوشاند ، این حقیقت را با استفاده از عکس های گرفته شده ببینید.

ـ

javanenghelabi - 13 rajab 1

ـ
عکس شـکاف کعبـه
ـ

در این عکسها که درسالهای مختلف گرفته شده است کاملا واضح است که سنگهای این قسمت خاص در سنوات مختلف به اشکال گوناگون تعمیر گردیده . حتی میخهای آهنی بکار رفته که از ترکهای مجدد جلوگیری شود در رکن یمانی اثر ترک واضح و آشکار است.

ـ

javanenghelabi - 13 rajab 2ـ
عکس مستـجار یا همان رکن یمـانی که اثر ترک واضـح و آشـکار است.
ـ
javanenghelabi - 13 rajab 3ـ
عکس معـجــزه شـکاف کعبه
ـ
javanenghelabi - 13 rajab 4ـ
عکـس مستجــار مـحل ولادت امیــرالمومنین
ـ

اکنون در این عکس ببینید که چگونه این قسمت مرمت شده تا معجزه الهی تولد و عظمت علی علیه السلام را بپوشانند.

ـ

javanenghelabi - 13 rajab 5ـ

عکـس محــل ترک خـوردن خانـه خـدا در رکن یمانی(مستجار)
ـ

در این عکس انواع دیگری از مرمت را در سالی دیگری می بینید که سنگی مختلف از سنگ اصلی کعبه استفاده شده است . به رنگ سنگ ومیخ ها توجه کنید-

ـ

javanenghelabi - 13 rajab 6ـ

عکس شـکاف دیــوار کعبه
ـ
javanenghelabi - 13 rajab 8
javanenghelabi - 13 rajab 9
javanenghelabi - 13 rajab 11ـ

همانگونه که می بینید در اینجا میخ های آهنی و بسیار بلند و محکم نیز بکار رفته تا مانع از ترک خوردن سنگ ها شود

ـ

javanenghelabi - 13 rajab 12ـ

در این عـکس کمیـته ترمـیم و تعـمییر را می بینـید که از داخـل کعبه مشـغول تعمییـر شـکاف هستـند
ـ
javanenghelabi - 13 rajab 13
javanenghelabi - 13 rajab 15
javanenghelabi - 13 rajab 16 javanenghelabi - 13 rajab 17
javanenghelabi - 13 rajab 18
javanenghelabi - 13 rajab 19